RISKA: Sandnesposten skrev forrige uke om bønder langs Hommesåkveien som uten forvarsel er avskåret fra å utføre helt nødvendig arbeid. Rogaland fylkeskommune monterte et autovern foran den eneste adkomstveien bøndene har.

Situasjonen, hvor bøndene ikke kommer ned til egen landbruksjord, har skapt sterke reaksjoner i kommunen. Sandnesposten er kjent med at det arbeides hardt både administrativt og politisk for å finne en løsning.

– Det er svært sjeldent at slike saker dukker opp. Nå jobber administrasjonen inn mot fylkeskommunen for å finne løsninger, sier leder for Utvalg for by- og samfunnsutvikling, Arne Buchholdt Espedal (Ap).

Landbrukssjef Brit Jorunn Haslemo i Sandnes, forteller at hun tirsdag 25. april har bedt om et møte med de ansvarlige i fylkeskommunen. Dette er en henvendelse hun venter svar på.

– Dette er krise for bøndene og landbruket. Derfor jobber vi for å finne en løsning. Jeg håper vi får til et møte med forvaltningsavdelingen i fylkeskommunen denne uken, sier Haslemo.

Langvarig krangel

– De kom mellom to gjødslinger. Jeg forsøkte å argumentere med at de stenger den eneste atkomsten vi har for å komme ned til landjorden. Det hjalp ikke, sier Kårleif Bjelland til Sandnesposten.

Bonden forteller at dyrene står innendørs nå.

– Heldigvis, ellers ville jeg ikke kommet ned til dem. Jeg vet rett og slett ikke hva jeg skal gjøre. Jeg har en minigraver og ting jeg også skulle hatt opp. Sauene mine skal ut, og jeg har rundt 30 rundballer som jeg skal flytte. Nå kan jeg ikke utføre jobben min, sier Kårleif Bjelland.

En uke senere er han fremdeles én av de avskårne bøndene.

– Dette er veldig alvorlig, og må løses veldig raskt. Nå har det gått en uke siden de stengte, sier han.

Bøndene på motsatt side av veien har i alle år benyttet seg av en vei de er medeier i og har bruksretten til for å komme seg opp og ned til jordene. Bjelland Invest har lenge hatt som mål å stenge veien, da han ønsker å utnytte andre tomter på den siden av veien til et næringsområde. Jordskifteretten har slått fast at bøndene kan benytte veien som nå er stengt.

Denne krangelen mellom utbygger og bøndene har vart over tid. En ny avkjørsel er laget 50 meter lenger nord, men deler av denne har utbygger fylt på med masser, slik at bøndene ikke kommer ned til jordene.

Argumentene

Seksjonssjef Aksel Grunnreis i forvaltningsavdelingen til fylkeskommunen forklarte forrige uke hvorfor de har montert autovern foran veien bøndene bruker:

– I detaljreguleringsplan for massefylling og avkjørsel, vedtatt i 2014, ble avkjørselen stengt. Idet en reguleringsplan realiseres skal alt innenfor planområdet være som regulert i planen. Det vil si at da ny avkjørsel 50 meter lenger nord ble åpnet så ble den gamle avkjørselen stengt. Tiltakshaver stengte den gamle avkjørselen fysisk med blokker, sier Grunnreis.

– De som bor på andre siden av veien kommer ikke til jordene sine fordi den nye avkjørselen leder til en privat vei som er stengt av grunneier. For å komme til jordene sine åpnet de den stengte avkjørselen. De har med det laget en ulovlig avkjørsel som de har benyttet.

De viser til at fylkeskommunen har besluttet å forlenge rekkverket av trafikkmessige årsaker.

– Denne beslutningen ble tatt for lenge siden, men på grunn av manglende finansiering måtte fylkeskommunen utsette å montere rekkverket til nå. I henhold til rammeplan for avkjørsler og byggegrense, er Fv. 516 i holdningsklasse streng. Holdningsklassen sier noe om hvor strengt vi skal vurdere søknader om etablering, endring eller bruk av avkjørsler. I holdningsklasse streng skal tallet på avkjørsler være avgrenset. Rogaland fylkeskommunen vil derfor kun tillate én avkjørsel her. Ved søknad til Rogaland fylkeskommune kan den nye avkjørselen flyttes til der den gamle var.

Argumentasjonen til Grunnreis i fylkeskommunen hjelper ikke bøndene. De står uten alternativer. Der er kjernen til det akutte problemet.

Ordførerkandidat og leder for Utvalg for by- og samfunnsutvikling Arne Buchholdt Espedal håper nå at fylkeskommunen og kommunens administrasjon kan løse saken gjennom dialog.

– Vi må begynne der, men dette haster virkelig, sier han.

Bildeserie

Se bildene fra den heftige diskusjonen