Tirsdag 31. januar har kommunestyrerepresentant og nestleder i Sandnes SV et leserinnlegg i Sandnesposten under overskriften «Hvorfor Høyre?». Refsnes er tydelig frustrert over egen dårlig måling og den gode målingen til Høyre. SV får en oppslutning på 4,6 prosent, mens Høyre får 41,3 prosent. I motsetning til Refsnes, er vi i Høyre både glade og ydmyke for tilliten vi er vist i målingen. Vi vil lytte til folk og vi har ambisjoner om å jobbe for at Sandnes skal bli den beste kommunen i Norge å bo og jobbe i.

Tilbake til Refsnes og SV. Han ramser opp flere punkter som tilsier at folk absolutt ikke bør stemme Høyre. Han sier ingenting om hvorfor folk skal stemme SV! Jeg mener det er ganske utrolig at SV hevder at store deler av befolkningen ikke er smarte nok til å forstå Høyre sin politikk. Refsnes´ holdning er at innbyggerne i Sandnes må ha hjelp av han og SV for å forstå.

Jeg kunne godt sagt en hel del om hva SV står for, men jeg tror faktisk folk har forstått det. De som er enige med SV, må selvfølgelig stemme SV. SV er best å fortelle hvorfor, ikke jeg og Høyre.

Høyre og borgerlige partier har historisk stått sterkt i Sandnes og i Rogaland. Det er en grunn til det. Vi er en region hvor det ligger i ryggmargen at vi må skape verdier for å skape et godt velferdssamfunn. Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Refnes kommer med en rekke påstander som er typisk propaganda fra den kanten. Refsnes bruker en kjent teknikk. Bare les denne setningen: «Høyre har klokkertro på at privatisering av offentlige tjenester drives bedre av private utenlandske investeringsselskap»! Jeg tror ikke Refsnes selv tror det om Høyre. Det blir rett og slett flaut når slik argumentasjon fremmes fra en rutinert kommunepolitiker i Sandnes SV.

Det har vært en kald vinter. Ja, så kald at jeg så Audun Lysbakken (SV) med hendene i egne lommer. Nå nærmer vi oss vår og valgkampen tar seg opp. Til frustrasjon og en plage for noen, og interessant for mange. Valgkamp er en del av demokratiet. Vi skal være glade for at vi har muligheten til å ytre oss og løfte våre meninger. La oss få en ryddig og ærlig valgkamp!

Godt valg!