General Forsamling har med salme på si nye plate

Varhaug-artisten avsluttar si ferske plate «Frykten for å leva» med ein jærsk versjon av ei av Norges mest kjende salmar.