Kroken på døren etter 20 år i Sandnes

Big Horn og På Siå har fått beskjed fra Thon-gruppen om at leieavtalen ikke forlenges. 31. april er det slutt, noe som er en beintøff beskjed for innehaverne.