Kraftig trafikkøkning – «alle» dro til Strand på påsketur

Trafikken gjennom Ryfylketunnelen økte kraftig i påsken. Mye tyder på at økningen skyldtes at folk fra Nord-Jæren dro til Ytre Ryfylke for å gå på tur.