Kontrollutvalg skal avgjøre hva som skjer etter skjenkestunt i Langgata

Det er kontrollutvalget som skal avgjøre hva som skjer med restauranten som skjenket alkohol på motsatt side av Langgata.