Mondo hadde opparbeidet 5,2 mill. i gjeld før konkursen

Det ble nylig kjent at restauranten Mondo måtte stenge dørene. De har forsøkt i det lengste å snu resultatene.