Sandnes dagligvarer AS er konkurs

Det var Skatteoppkreveren i Sandnes som begjærte åpning av konkurs mot butikken i Gjesdalveien.