Reklamevirksomhet gikk konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte åpning av konkurs mot Rekpro AS.