Kommunens økonomiske bidrag til bygging av stadion granskes av EFTAs overvåkingsorgan

Noen har klaget inn avtalene mellom Sandnes kommune og selskapet Sandnes Ulf Arena til EFTAs overvåkingsorgan, ESA. Klager mener at Sandnes kommune har gitt ulovlig offentlig støtte til klubben.