Kolumbus forbereder seg på full skolestart

Kolumbus kjører ordinære skoleruter på mandag og vil overvåke kapasiteten på skolebussene tett.