Kleivane skole

Flest søkere var det på Kleivane skole. Hele 17 personer ønsker rektorstillingen på Kleivane.