Klart for rettssak: Innbyggere på Sandved nekter å akseptere kommunal utbygging

Den 25. mars møtes innbyggere på Sandved og staten, ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet, i Jæren tingrett.