TRAFIKK: Siktede erkjente straffeskyld i henhold til forelegget og samtykket til at saken avgjøres med tilståelsesdom. Målingen fant sted på strekningen Figgjoveien ved Holmaveien i Sandnes.

– Siktede ga en uforbeholden tilståelse i rettsmøte. Riktigheten av tilståelsen underbygges av øvrige opplysninger og bevis i saken, inkludert opplysningene i anmeldelsen fra politibetjentene og logg fra stasjonær trafikkontroll som viser at siktede ble målt i en hastighet av 76 km/t i 50-sonen. Trafikkontrollen ble utført i henhold til gjeldende instrukser, sier dommen.

Siktede dømmes nå for å ha kjørt med en hastighet av 76 km/t i en 50-sone.

– Strekningen går gjennom et tettbebygd område hvor det erfaringsmessig er flere myke trafikanter som krysser veibanen. Kjøreatferden utgjorde dermed en uakseptabel risiko for trafikksikkerheten på stedet, sier dommen.

Sjåføren av det tyskproduserte kjøretøyet fikk 12.500 kroner i bot. Han får førerkortet midlertidig inndratt i en periode av tre måneder.