Kjøpesentre og butikker i byen innskrenker åpningstidene

Koronaviruset og mindre folk i gatene fører nå til endringer i sentrum.