– Skal være plass til alle

Av

Den nye parkeringssjefen, Kjell Veire, mister 530 parkeringsplasser i sentrum i midten av september. Likevel er han klar på at det skal være plass også til deg.