Prosten tror på penger til Sørbø/Hove-kirke

GODE SIGNALER: Sandnes-prost Ludvig Bjerkreim har ikke gitt opp håpet om å få prosjektmidler til ny kirke på Sørbø-Hove selv om rådmannen ikke har lagt inn penger i budsjettet.

GODE SIGNALER: Sandnes-prost Ludvig Bjerkreim har ikke gitt opp håpet om å få prosjektmidler til ny kirke på Sørbø-Hove selv om rådmannen ikke har lagt inn penger i budsjettet. Foto:

Rådmannen fant ikke plass til prosjektmidler i sitt budsjettforslag, men prost Ludvig Bjerkreim har god tro på at en ny kirke på Sørbø-Hove blir realisert. Wirak holder døren åpen.

DEL

BUDSJETT 2020: – Jeg har vært i møte med ordfører og opplever stor forståelse for situasjonen. Behovet for en ny kirke på Ganddal er stort og vi trenger å komme i gang raskt. Dette avhenger av at vi får på plass prosjektmidler så vi kan starte planleggingen og her er jeg optimist med tanke på at vi har fått gode signaler fra ordføreren, sier Sandnes-prost Ludvig Bjerkreim.

Bakgrunnen er at rådmannen ikke la inn penger til bygging av nye kirker i budsjettet for 2019-2023.

Sprengt kapasitet

Kirkeverge Andreas E. Eidsaa jr. viste i forkant av rådmannens budsjettframleggelse at befolkningsveksten på Ganddal nå gjør at kirkekapasiteten i bydelen er sprengt. Gand sokn består i dag av tre menigheter, Ganddal, Ganddalen og Julebygda. Gand sokn er i dag det største soknet i Norge og bispedømmet vil dele soknet i Gand og Ganddal sokn så snart en ny kirke er på plass. På Sørbø-Hove er en tomt allerede regulert til formålet.

I dag holder Ganddalen menighet gudstjenester på Lundehaugen ungdomskole. Her er det mellom 130 og 140 kirkegjengere innom og med den utbyggingen som er i området vil dette tallet trolig komme til å øke de neste årene. Mangelen på plass gjør det også svært utfordrende å opprettholde gode nok tilbud når det gjelder barne- og ungdomsarbeid.

– Aktivitetsnivået i kirkene øker over hele landet og Sandnes danner ikke noe unntak. Utsetter vi kirkebyggingen på Sørbø-Hove vil vi konseskvensen bli at vi når langt over smertegrensen for hva vi kan tåle i forhold til kapasitet. Vi trenger også en ny kirke på Austrått, men det er Sørbø-Hove det haster mest for, sier Bjerkreim og legger til at det er snakk om mer enn en vanlig kirke.

– Vi snakker om en kirke som også skal kunne benyttes til andre formål. Det kan bli en samlingsplass for ulike typer aktivitet som bydelshus, barnehage eller annen aktivitet som det er behov for, sier Bjerkreim.

Wirak er positiv

Skal vi tro ordfører Stanley Wirak uttalelser i etterkant av rådmannens budsjettframleggelse er det ikke utenkelig at posisjonen vil legge inn prosjekteringmidler til Sørbø-Hove kirke når det endelige budsjettet foreligger.

– Vi kommer til å se på muligheter for å legge inn prosjekteringsmidler for nye kirker da behovet her er stort, uten at jeg kan garantere noe på forhånd, sa Wirak.Artikkeltags