Fra Sandnes i 1880-årene

Her kan du lese skildringen Karen Grude Koht (1871-1960) ga av 1880-årenes Sandnes. Teksten sto første gang på trykk i Dagbladet Rogaland 16. februar i 1952, men er nå tilrettelagt av Njål Vigesdal i Sandnes Historielag.