Kan bli skjenkestopp klokken 21.30 – kommunen forbereder seg på eventuell forverring

Kommunene på Nord-Jæren har sendt ut en høring til alle med skjenkebevilling. Dette som forberedelser til hva som skal gjøres dersom smitteutviklingen forverrer seg ytterligere. Det kan bli skjenkestopp allerede 21.30.