– Folk har bidratt med utrolig mange gaver

Av

Flere hundre julegaver har blitt gitt til vanskeligstilte i Sandnes. – Over all forventning, sier byens frivillige krefter.