Mathuset Sandnes Holding AS er konkurs

Selskapet har begjært sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo. Det framgår at oppbudet er besluttet av styret.