Manglet personell

Av

Et tog ble i halv ni-tiden onsdag morgen innstilt på grunn av manglende personell.