Inger hjelper ikke-vestlige til å stå på egne bein i Sandnes

Språk og meningsinnhold er utfordringene Inger Tunsberg vil hjelpe til med.