Innførte bålforbud fra og med torsdag

Brann- og redningssjefen i Rogaland brann og redning IKS har besluttet å innføre generelt bålforbud fra og med torsdag 26. mars 2020 kl. 15.00.