Det opplyser politidirektoratet i en pressemelding fredag.

– Produksjonsproblemene på pass påvirker også nødpass. For å sikre at de som er i en nødssituasjon skal få tilgang på nødpass, blir reglene midlertidig strammet inn fra natt til mandag. De som har hatt time på passkontoret, samt bestilt utenlandsreise, senest 28. april vil også få nødpass, skriver politiet.

– Vi har stor forståelse for at mange er fortvilet og frustrerte. Det er trist for de som ikke får reist på ferien de har gledet seg til. Men siden det ikke er nok nødpass til alle, må vi sørge for at de som virkelig trenger det får det, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i politidirektoratet.

Grunnen til mangelen på nødpass er at etterspørselen etter pass er unormalt høy siden mange vil ut og reise og ikke har fornyet passet sitt i løpet av de to siste årene og at leverandøren av norsk pass og ID-kort ikke klarer å produsere raskt nok til å møte pågangen fordi pandemien og krigen i Ukraina skaper problemer i forsyningskjeden av viktige materialer som brukes i produksjonen av pass, nasjonale ID-kort og nødpass. Dette gjelder ikke bare i Norge, men i rekke land.

Kriterier og dokumentasjon for nødpass

Du som søker om nødpass må dokumentere at du fyller kriteriene. På politiet.no finner du informasjon om de midlertidige kriteriene for nødpass, og hva slags dokumentasjon du må ha med deg til pass- og ID-kontoret for å få nødpass eller bli prioritert i køen.

– Vi overvåker situasjonen nøye, og vil justere kriteriene hvis de ikke har god nok effekt eller at tilgangen på nødpass endrer seg, sier Vandvik.

Politiet oppfordrer fortsatt alle til å vente med å bestille utenlandsferie til de er sikret reisedokumenter.