Mange gode prestasjoner førte til tre poeng

Det var flere gode prestasjoner, men Claes Kronberg var kanskje aller best.