I morgen skal disse testes ut i hele landet

Tester varslingsanleggene.