I 2018 utspilte det seg et politisk drama rundt denne småbåthavnen på Li – nå skal den igjen til behandling

Når utvalg for byutvikling samles i dag, kommer det en klagesak til behandling. Det ble langvarige diskusjoner sist deler av småbåthavnene var oppe til diskusjon.