Inger Klippen vil satse på turisme i samarbeid med Stavanger, Strand og Gjesdal

Høyres ordførerkandidat mener satsingen på turisme må skje i samarbeid med nabokommunene.