Høyre ville beholde bydelsutvalgene – fikk ikke gjennomslag

Guttorm Stangeland (H) mener det er feil å gå fra dagens bydelsutvalg til områdeutvalg. Mandag ettermiddag foreslo han at kommunestyret stemmer for å beholde dagens ordning, men fikk kun støtte av MDG.