Holdingselskap på Lura oppløst av tingretten

Mangelfull innlevering av godkjent regnskap fører til at et holdingselskap på Lura ikke får drive videre.