Her ser du alle vurderingene Kari Nessa Nordtun og formannskapet i Stavanger får fremlagt på mandag

Kommunedirektør og helsesjef i Stavanger presenterer en lang saksutredning. Det er ventet at Stavangers politikere slutter seg til enigheten som allerede er oppnådd, men det kan tenkes at Stavanger vedtar sterkere tiltak.