«Andrea» hadde vært dårlig over lengre tid, uten å få hjelp. Da hun endelig ble sjekket, ble hun sendt rett til sykehuset for hasteoperasjon

Fastlegekrisen gjør det vanskelig for mange å få den hjelpen de trenger, når de trenger den.