Helikopter på oppdrag for Statnett gikk ned på Sviland

Piloten ble sendt til SUS.