Har sendt klage til departementet – svært misfornøyd med fylkeskommunens behandling og vedtak

Sandnes kommune er av den oppfatning at Rogaland fylkeskommune i arbeidet med Regionalplan Jæren 2050 ikke har oppfylt avtalens forpliktelser om samarbeid med kommunene. Fylkeskommunen er uenig.