Velforeninger tar saksen i egne hender

Av

Manglende vedlikehold av kommunale grøntområder gjør at velforeninger på Bogafjell selv ordner opp.