Godt liv i Langgata tross korona – her ser du nøyaktig hvor mange som har vært innom

En god høst vil være av stor betydning for næringsdrivende i Langgata, men besøkstallene så langt lover godt.