Gode tall for Sandnesugå – over 10.000 besøkende var innom Langgata i slutten av forrige uke

For 56. gang ble Sandnesugå markert, og det med gode besøkstall.