Gladmeldingen: – Boreal gjenåpner fergesambandet fredag 26. juni

Med bakgrunn i at Ryfast snart krever bompenger, starter også Boreal igjen opp med fergetransport over Høgsfjorden