BOM: Det ble en noe annerledes debatt da den generelle prisjusteringen i bommene ble diskutert i løpet av styringsgruppemøte for Bymiljøpakke Nord – Jæren. Saken om prisjustering ble fremlagt på en måte som førte til at flere av partene oppfattet saken som en beslutningssak, og ikke en orienteringssak.

Ordfører Tom Henning Slethei (FrP) i Sola mente det beste ville være å utsette saken om prisjustering.

– Nå ser vi at Ap spesielt, går høyt ut og lover at inntil 70 prosent bidrag i kollektivprosjektene rundt de store byene. Da er det kanskje fornuftig at vi har litt is i magen, og at vi gjennom de pågående regjeringsforhandlingene får et tydeligere bilde av hvilket rammeverk vi kan forholde oss til fremover. Jeg foreslår å utsette saken, sier Tom Henning Slethei.

Vikarierende ordfører Pål Morten Borgli (FrP) i Sandnes mente det samme.

– Denne indexreguleringen kommer på et svært ugunstig tidspunkt. Det er mange som har vært gjennom en vanskelig tid med permitteringer og andre utfordringer knyttet til arbeidsmarked og koronasituasjonen. Vi vil som Sola kommune gjerne stemme av om denne prisjusteringen skal skje nå, eller om den skal utsettes, sier Borgli.

Enige

Fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) påpekte at den kommende prisjusteringen er noe alle er blitt enige om skal skje, blant annet gjennom ordførerforliket. At prisjusteringen også styres av avtalen partene er enige om og har skrevet under, og at denne igjen har støtte i både fylkesting og de ulike kommunestyrene.

Jarle Bø (Sp) fra Randaberg stilte et åpent spørsmål til møteleder Per Morten Lund fra Statens vegvesen, hvor vidt styringsgruppen i det hele tatt kan utsette prisjusteringen, da basert på avtalen partene er enige om.

Per Morten Lund sier at hans oppfattelse er lik som de har gjort i Trondheim, at den generelle prisjusteringen blir tatt til orientering. At den generelle prisjustering kun skal tas til orientering.

Beklaget formuleringen

Leder Kristine Gramstad Wedler i Bymiljøpakke Nord-Jæren, beklaget at saken ble lagt frem på en måte som kunne tolkes dit hen at dette var en beslutningssak, og ikke en ren orienteringssak, som skulle vært utgangspunktet.

– Saken kom dessverre uheldig ut og vi baserte oss på brevet fra Ferde. Men tematikken står klart i stortingsproposisjonen. Vi oppfatter det slik at vi ikke kan overstyre proposisjonen. Dette er vanlig prisutvikling. Vi beklager at formuleringen i saksfremlegget, sier Kristine Gramstad.

Det endte med at Pål Morten Borgli og Tom Henning Slethei fikk godkjent at det blir laget et notat fra møtet hvor det kommer frem at de to kommunene ønsket en avstemming knyttet til prisjusteringen.