Visste du at gass kan spille en viktig rolle i verdens matproduksjon dersom ressursen blir brukt som råvare og ikke som energi?

På tross av at verdens behov for energi er økende og riktignok gassen på kort sikt spiller en viktig rolle i å nå utslipp målene, er tiden likevel overmoden for å se på andre bruksområder for olje og gass enn energi. Spesielt når det gjelder naturgass.

De fleste er klar over at naturgass har mange bruksområder. 70 % av oljeforbruket og ca. halvparten av gassforbruket brukes til produksjon av elektrisitet, varme og transport. Resterende 30 % av oljeforbruket og ca. halvparten av gassforbruket brukes i produksjon av f. eks asfalt, smøreoljer, polymerene.

Det de færreste kjenner til, er at naturgass kan også spille en større rolle i protein og matproduksjon samt gjødsel. Med en stadig økende befolkning på jorden blir også matforsyning en stadig større utfordring. Desto viktigere å bruke den eksisterende kompetansen i energisektoren til å satse på nye klynger innen olje og gas. Et eksempel på dette er utviklingen av bioprotein. Teknologien bak dette er oppfunnet for lengst.

I Tjeldbergodden i Møre og Romsdal ble den første sekken produsert 6. februar 1999. Naturgass fra Heidrun-feltet ble brukt som råstoff. Bedriften Norferm hadde utviklet en metode til å omdanne naturgass til bioprotein hvor produktet besto av 70 % protein. Formålet med dette produktet var fiskerinæringen som bestandig så etter nye proteinkilder. Senere ble bedriften solgt til Calysta. Et selskap som lager fisk og dyr ernæring produkter hvor konverter energien i metan til bærekraftig næring.

Bransjen har gjort mye til å redusere utslippene rundt produksjonen. Men sett fra globalt perspektiv, det er ikke selve produksjon av olje og gass som er mest forurensende, men bruk av ressursen, særlig i transport og oppvarming som er den mest forurensende. Dersom vi kan bruke deler av dagens naturgass til råvareproduksjon istedenfor produksjon av drivstoff, vi vil oppnå både utslippsreduksjon samtidig hjelpe til matproduksjon i verden. Den lave oljeprisen og tilgang til dyktige spesialister i petroleumssektoren kan bidra til konkurransedyktig bioprotein produksjon som ikke var tilfelle i 2006. På sikt kan det vise seg at olje og gass rett og slett er alt for viktig råvare til å bare forbrennes.