Trafikksituasjonen på Ganddal fremdeles problematisk

Flere beboere frustrerer seg over tungtransporten som kjører gjennom Ganddal. Til tross for nye Brunnholen bru er på plass, ser ikke anleggstrafikken ut til å velge denne ruten. Gjennomkjøringsforbud kan bli aktuelt i fremtiden.