Fylkeskommunen tar sterk avstand frå påstandane til Boreal om Høgsfjordferja, men vil ikkje vurdere å ta frå dei løyvet enno

Fylkeskommunen har gitt svar på dei kraftige skuldingane frå Boreal Sjø, og gir dei null medhald.