Fylkeskommunen sier nei til å hjelpe Boreal på Høgsfjorden

Boreal får klar beskjed om at de ikke får hjelp fra fylkesrådmannen. Dersom tilbudet reduseres med mer enn 15 prosent, trekkes løyve tilbake.