Sandnes-dominans i Ryfastløpet

Frew Zenebe Brkineh med imponerende seier.