Senter på Forus vil utvide. Nabokommunen er kritisk

Tvedt-senteret på Forus ønsker å utvide. Det mener Sola kommune vil komme i direkte konflikt med handelen i sentrum.