Opposisjonspartiene i Sandnes, SV, Høyre, KrF. MDG, Rødt og Venstre, fremmer et fellesforslag under mandagens kommunestyremøte.

Der foreslår de å styrke Sandnesskolen ved å gi inntil 20 millioner kroner til innkjøp av læremidler. Disse skal tas fra kommunens generelle disposisjonsfond.

I tillegg foreslår det at Sandnes kommune fortsetter samarbeidet om Fair Play med 50 000 kroner i 2022. Administrasjonsutvalget ber kommunedirektør arbeide dette inn i framtidig økonomiplan.

Endringen gjør at forslaget fra formannskapet som var på 10 millioner nå dobles til 20 millioner kroner. I tillegg er ordlyden endret fra lærebøker til læremidler.

Rødt og Venstre var ikke med i formannskapet. De er nå med.

Det ligger for øvrig an til mange spennende ordvekslinger i dagens kommunestyremøte. Kommunens høringsuttalelse til Handlingsprogram Bymiljøpakken 2023-2026 er en av sakene som skal tas opp. Her vil det bli pekt på at elbilandelen har vokst mer enn ventet – med reduserte bominntekter som konsekvens.

Frp vil i denne saken fremme forslag om atSandnes kommune skal be om at styringsgruppen vurderer muligheter for "å redusere bompengetrykket i regionen gjennom å eksempelvis innføre tidsperioder hvor det ikke kreves inn bompenger."

– Og at man vurderer mulighetene for å redusere maksantall bompasseringer, heter det i forslaget som vil bli lagt fram.

Også kostnader forbundet med vinterens grisevær vil bli et tema i dagens møte, det samme vil utviklingen av et næringsområde på Forsand bli. Kommunestyret vil videre bli formant viktigheten av at matjord tas vare på.