Det er billigere å bo i Sandnes enn i Strand. Sandnes kommune er kjent for effektiv og god drift som leverer gode tjenester. De kommunale gebyrene er gjennomsnittlig på under 10.000 kroner i Sandnes. I Strand er de tett på 19.000 kroner med eiendomsskatten. Hvis eiendomsskatten i Strand kommune fjernes, ville fortsatt de kommunale gebyrene ligget på 15.000 kroner, selv om det er liten grunn til å tro at det vil skje. Det er altså fortsatt mye høyere enn i Sandnes. I Sandnes har vi lave avgifter og kort saksbehandlingstid som er til det beste for innbyggerne.

Sandnes kan bidra mer for å skape nye fremtidige arbeidsplasser. Konkurransen om arbeidsplasser og bedrifter forventes å bli hardere i årene fremover, både nasjonalt og internasjonalt. Jeg er ikke i tvil om at Sandnes kan bidra mer enn Strand med næringsutvikling. Sandnes har på få år tilført millioner til Forsand-delen av kommunen gjennom ulike tilskudd til lokale bedrifter, opprettholdt turistinformasjonen på Forsand, kampanjen «Uti-Sandnes», nye kart, oppgradering av infrastruktur som parkeringsplasser på Kjerag og Refså kai med mer. Sandnes har nye konkrete planer om sykkelruter med prosjektet Lysefjorden rundt, videreføring av «Uti-Sandnes»-kampanjen og vi har flere planer, blant annet en stor attraksjon i Lysefjorden.

Sandnes skal være den foretrukne kommunen for næringsetablering og som bostedskommune. Kommunen har egen næringsstrategi med konkrete satsingsområder. Reiseliv er en prioritert satsning, og vi skal være ledende innenfor områder som havbruksnæring, turisme, energi og råvaren sand. Kommunen satte av 40 millioner for noen år siden på et eget fond for å satse videre; Utvikling Sandnes. Vi sier ja når vi kan og nei når vi må. Arbeidsplasser skaper utvikling, og en satsing i Forsand-delen med Sandnes i spissen tror jeg vil skape flere arbeidsplasser både i Forsand, resten av Sandnes og ellers i regionen.

I Sandnes skal vi ha skole og helsetjenester der folk bor. Det skal være barnehage og skole på Forsand. Sandnes har konkrete planer om å bygge omsorgsboliger på «Skogsbakka» i Espedalsveien. Dette prosjektet vil styrke Forsand med 25 nye arbeidsplasser.

Ferjen er viktig for å holde liv i lokale arbeidsplasser, og Sandnes er den eneste kommunen som har jobbet for å opprettholde ferjeforbindelsen.

Jeg håper at vi kan stå sammen om å videreutvikle og sammen skape Sandnes til en enda bedre kommune. Et godt sted å bo og jobbe, et godt sted å besøke og ikke minst et godt sted for næringsutvikling. Si ja til fremtiden, si ja til Sandnes!