Folksomt på konsert med kjente artister og tydelig politisk budskap: «Bevar Faure»

Lørdag kveld spilte Tønes, Innavl og flere på markering mot vindmølleutbygging i Bjerkreim.