Følg debatten om Bussveien gjennom Strandgata her

Erlend Kristensen (MDG) foreslår ekstra tiltak på deler av strekningen som skal deles mellom syklister og annen trafikk. Senterpartiet nøyer seg ikke med det.